wasp_logo_192new

Vi på WASP värnar om miljön

Varför har vi valt ett miljötänkande?

Vi anser att det inte finns någon anledning att ha produkter med giftiga tillsatser när resultatet blir lika bra, och bättre, utan dessa. Vi vill att folk ska fundera på varför de använder just de produkter de använder. Är det av gammal vana? Är det pga. av vad grannen säger? Eller är det helt enkelt produktens innehåll och dess påverkan på omgivningen och framtiden?

Vi vill inte utsätta våra konsumenter och deras familjer för onödiga gifter. Kunderna ska känna sig trygga när de använder våra produkter. Trygg känner man sig när man inte behöver oroa sig för vad som hamnar i luften och för vad som ligger kvar!

Det behöver inte vara tråkigt, svårt eller dyrt att tänka på miljön. Vi tror att det går att kombinera engagemang och kvalité på kommersiella villkor. Wasp ger varken avkall på miljö, ekonomi eller funktion.

Långsiktiga effekter

Både som professionell och privat användare utsätts du dagligen för diverse farliga gaser, stofter och lukter. Även om det i nuläget är omöjligt att undvika det helt finns det ändå många produkter som kan bytas ut mot snällare alternativ. Även tillåtna giftiga medel i små mängder påverkar vår hälsa och omgivning. Vem vet vilka de långsiktiga effekterna blir?

Vår olja innehåller inga lösningsmedel eller giftiga tillsatser. Den är framtagen ur svensk kallpressad linolja. Den har snabb torktid utan att innehålla torkmedel av typ bly, cobolt eller zirkonium. Även med våra andra produkter har vi tagit avstånd från farliga ämnen. Vår Parkettsåpa innehåller inga hartssyror, som t.ex. tallolja som anses vara allergiframkallande.

Har vi tänkt på förpackningarna?

Ja vi har såklart även valt ett miljövänligt alternativ när det gäller förpackningarna vi använder till våra produkter.

Vi anser att; varför krångla? Vi använder oss av förpackningar tillverkade av PEHD, dvs etenplast med hög densitet. De är livsmedelsgodkända och innehåller ej kadmium. Förpackningarna kan återanvändas eller återvinnas och vid en förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

Vi använder också plåtförpackningar, som även de är helt återvinningsbara. De är estetiskt vackra samtidigt som de är lätta och stabila emballage.

Att sätta press på omgivningen

Under det senaste årtiondet har miljötänkandet ökat inom många områden, också när det gäller vår bransch. Vi har nog alla utsatts för ”stolpskott” gällande kemiska sammansättningar där man inte kunnat förutspå konsekvenserna, tex DDT (besprutningsmedel) och asbest.  Idag vill vi anpassa oss efter naturens egen gång. Konsumenterna väljer ekologiska, miljömärkta och återvinningsbara produkter, tillverkade av företag som har ett gott och humant rykte. Vi vet, för vi är själva konsumenter som väljer mellan tusentals produkter varje vecka. 

Wasp har inget emot konkurrens. En konkurrens som bygger på miljötänkande är bara till vår fördel. Tillsammans kommer vi då att förbättra vår omgivning samtidigt som vi ger våra konsumenter en större valfrihet. Vi vet att våra produkter står sig i en starkare konkurrens.

Transport

Vi är medvetna om att transporter kostar för oss, kunderna och för vår omgivning. Vi eftersträvar därför att leverera våra produkter i väl utnyttjade förpackningar och försöker samordna leveranser till samma område.

För att bibehålla regnskogarna

I vårt sortiment ingår en olja som innehåller harts. Den vanligaste hartsen som används idag är tallharts. Wasp har dock valt att använda Damarharts som kommer från ett träd i Indonesien. Så länge vi använder den här hartsen kommer trädägarna att fortsätta tömma träden istället för att hugga ner dom.

För oss blir det ett bidrag till att behålla regnskogen.

Kretsloppet

Wasp AB är ett företag med innovativa lösningar, som bygger på naturens eget sätt att bevara och försköna trä. Våra produkter är utvecklade för att ingå i kretsloppet. Trä är ett levande material som varierar med årstiderna. Ytbehandlingen måste låta detta ha sin naturliga gång. En naturlig olja kompletterar och förstärker träts positiva egenskaper.

Genom år av forskning har vi tagit fram produkter som uppfyller omgivningens krav på miljötänkande och som står sig i konkurrensen med andra produkter på marknaden.

Hur är det med vår produktion då? vad händer med avfall/spill? Det enda som blir över vid vår produktion är slaggprodukter.

varför gör inte fler som vi?

Omedvetet så finns det en mall för hur en viss produkt ska se ut och fungera. När någon har kommit på ett bättre alternativ tar det ett tag innan en ny mall skapas. När det gäller olja t.ex. ska den ha en särskild vätskeform, lukt och dosering. Enligt Wasp behöver inte olja innehålla lösningsmedel m.m. vilket gör att Wasps olja räcker volymmässigt längre än många konkurrenters produkter som är ”utspädda”. 

Ju större efterfrågan och försäljning av produkter som dem Wasp har, desto fortare kommer en anpassning i branschen att ske.